fbpx
Fornebu T-banestasjon adkomst

Fornebu Sør

Bygger by på bane – og omvendt

Fornebubanen danner, bokstavelig talt, grunnlaget for byutvikling på Fornebu sør. Når stasjon, base og mange togsett skal operere under jorden må nemlig betongkonstruksjonen tåle det.

I oktober 2022 var grunnarbeidene for det som blir omtalt som Norges største byggegrop ferdig, nær to år etter at første spadetak ble tatt for Fornebubanen. De neste fem årene skal det bygges verksted og basestasjon i den 500 meter lange og 100 meter brede gropa, tilsvarende syv fotballbaner, også omtalt som Fornebu sør.  

 

– Når vi er ferdige vil ingen kunne se at det har vært en byggegrop der. Den blir fylt igjen og så kommer det en by på toppen, sier kommunikasjonssjef i Fornebubanen, Line Fredriksen. 

Hvordan det skal foregå i praksis har fageksperter samarbeidet om siden 2017. Det har også blitt gjennomført en ekstern kvalitetsvurdering i 2019 som ligger til grunn for prosjektgjennomføringen. 

Line Fredriksen er kommunikasjonssjef i Fornebubanen. Foto: Nicolas Tourrenc

Krever høy fagekspertise 

Per i dag er 76 000 m2 bygningsmasse sanert og revet på Fornebu sør. Om lag 400 salver er fyrt av og 38 000 lastebillass med 1 105.000 tonn stein og 17 000 lastebillass med 510 000 tonn løsmasser er kjørt ut.  Hele T-banestrekningen, fra Majorstua til Fornebu, skal gå i tunnel. 

 

– Det er mange hensyn å ta og mange utfordringer knyttet til en så omfattende prosjekteringsjobb, understreker Fredriksen. 

Når Fornebubanen åpner, sannsynligvis i juni 2029, skal også det første byggetrinnet i den nye byen stå ferdig, nederst mot Rolfsbuktveien.   

Fornebu sør før arbeidene med Fornebubanen ble igangsatt

Bildet viser Fornebu sør før arbeidene med Fornebubanen ble igangsatt.

Fornebu sør høsten 2022

Bildet viser Fornebu sør etter at grunnarbeidene var ferdig,høsten 2022.

Norges mest spennende jobb 

Ifølge Fredriksen er det knyttet stor interesse til det som skjer av arbeider rundt Fornebubanen. Da innbyggerne ble invitert til åpen dag i september, dukket det opp 2000 personer, nesten fem ganger så mange som man hadde sett for seg.  

– Det var første gang vi kunne ta med alle som ønsket inn i tunnelen som blir endestasjon for Fornebubanen. Det var det mange som ville få med seg, sier Fredriksen. 

 I begynnelsen av oktober startet også arbeidene med en ny 2,35 kilometer lang tunnel som skal bygges mellom Vækerø og Lysaker for Fornebubanen. Ifølge Fredriksen er det mer komplisert å bygge der det er bebyggelse fra før, enn det er å bygge på en tidligere flyplass.  

– Det er eksisterende boliger, næringsbygg  og infrastruktur både over og under bakken å ta hensyn til, sier hun.  

Fakta om Fornebubanen: 

  • T-baneutbyggingen er den største i Norge siden de store utbyggingene av T-banen på Oslos østkant på 1960- og 70-tallet. 
  • Fornebubanen er en utvidelse av det eksisterende T-banenettverket, fra Majorstuen til Fornebu. 
  • Hele strekningen går i tunnel. 
  • Det skal bygges seks nye T-banestasjoner mellom Majorstuen og Fornebu. 
  • Fornebubanen vil bestå av tre lokale sentra rundt t-banestoppene Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu (sør).  
  • Områdene ved de tre nye T-banestasjonene skal utformes som urbane byområder. 
  • Byggestart for Fornebubanen var desember 2020 og byggetiden er anslått til om lag åtte år. 

(Kilde: Fornebubanen) 

Siden første spadetak ble satt for Fornebubanen har prosjektet møtt på flere utfordringer enn underjordiske energibrønner og rørsystemer. Tidligere i år så det ut til å stoppe helt opp grunnet manglende finansiering og politisk uenighet om veien videre.  

Fornebubanen har en styringsramme på 27,6 milliarder kroner, inkludert lønns- og prisstigning i byggeperioden, som finansieres av Viken fylkeskommune, Oslo kommune og grunneiere langs banen. I juni i år ble det likevel klart at Fornebubanen er sikret finansieringen og videre fremdrift.

– Jeg mener at dette må være Norges mest spennende infrastrukturprosjekt å jobbe med akkurat nå, sier Line Fredriksen, og legger til:  

 – Nå er det bare å kjøre på. 

Fornebubanen

Når Fornebubanen er ferdig, er det Sporveien og Ruter som tar over driften. Trolig vil banevognene se ut som de gjør i dag.