fbpx

Personvernerklæring

1. Vår personvernerklæring
Ditt Fornebu (også referert til som ”selskapet”) er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og personvern. Denne personvernerklæringen beskriver informasjonspraksisen til Ditt Fornebu og selskapets nettsider som lenker til denne erklæringen. Selskapets nettsider kan inneholde lenker til andre nettsider, og Ditt Fornebu er ikke ansvarlig for informasjonspraksis eller innhold på andre nettsider enn selskapets nettsider.

2. Personopplysninger
Ditt Fornebu tilbyr ulike tjenester som samlet refereres til som ”tjenesten”. Ditt Fornebu innhenter informasjon fra enkeltpersoner som besøker selskapets nettsider (besøkende) og enkeltpersoner som registrerer seg for bruk av tjenesten (kunder).

Viser du interesse for å motta ytterligere opplysninger om tjenesten eller registrerer deg for å bruke tjenesten, krever Ditt Fornebu at du oppgir kontaktinformasjon til selskapet. Dette kan være navn, firmanavn, adresse, telefonnummer og e-postadresse (påkrevd kontaktinformasjon). Ditt Fornebu kan også be deg om å oppgi tilleggsinformasjon, som firmaets årlige inntekter, antall ansatte eller industri (valgfri informasjon). Påkrevd kontaktinformasjon, faktureringsdetaljer og valgfri informasjon henvises videre kollektivt til som “data om selskapets kunder.”

Ditt Fornebu kan også samle inn informasjon mens du navigerer selskapets nettsider. Dette være informasjonskapsler (cookies), nettvarder (beacons) og IP-adresse, videre referert til som nettsidens navigasjonsinformasjon.

3. Bruk av innsamlet informasjon
Ditt Fornebu bruker innsamlet data om selskapets kunder til å utføre forespurte tjenester. For eksempel, hvis du fyller ut et kontaktskjema bruker selskapet informasjonen til å kontakte deg vedrørende tjenesten du har vist interesse for.

Ditt Fornebu kan også bruke innsamlet data om selskapets kunder til markedsføringsformål. Ditt Fornebu kan blant annet bruke informasjon du oppgir til å kontakte deg for å diskutere din interesse for selskapet og tjenesten, samt sende deg informasjon om selskapet og dets partnere. Dette kan være informasjon om kampanjer og arrangementer.

Ditt Fornebu bruker nettsidens navigasjonsinformasjon til å betjene og forbedre selskapets nettsider. Selskapet kan også bruke nettsidens navigasjonsinformasjon i kombinasjon med innhentet data om selskapets kunder for å kunne tilby personlig tilpasset informasjon om selskapet.

4. Nettsidens navigasjonsinformasjon
Ditt Fornebu bruker vanlige verktøy for innsamling av informasjon, for eksempel informasjonskapsler og nettvarder, mens du navigerer på selskapets nettsider (nettsidens navigasjonsinformasjon). Denne delen av personvernerklæringen beskriver hvilke typer navigasjonsinformasjon selskapet kan samle inn og hvordan selskapet kan bruke denne informasjonen.

Informasjonskapsler (cookies)
Ditt Fornebu bruker informasjonskapsler for å gjøre samspillet mellom selskapets nettsider enkelt og meningsfullt. Når du besøker en av selskapets nettsider, sender Ditt Fornebu sine servere en informasjonskapsel til din datamaskin. Alene kan ikke informasjonskapsler identifisere deg, de gjenkjenner kun nettleseren din. Med mindre du velger å identifisere deg for Ditt Fornebu, enten ved å svare på et tilbud, åpne en brukerkonto eller fylle ut et webskjema (f.eks. kontaktskjem” eller felt for påmelding av nyhetsbrev), forblir du anonym for selskapet.

Det finnes to typer informasjonskapsler: sesjonsavhengige informasjonskapsler (session cookies) og faste informasjonskapsler (persistent cookies). Sesjonsavhengige informasjonskapsler eksisterer bare for en sesjon eller økt. De forsvinner når du lukker nettleseren eller slår av datamaskinen. Faste informasjonskapsler forblir på datamaskinen din etter at du har lukket nettleseren eller slått av maskinen.

Ditt Fornebu kan bruke informasjon fra sesjonsavhengige og faste informasjonskapsler i kombinasjon med data om selskapets kunder for å dele informasjon om selskapet og tjenesten med deg.

Nettvarder (beacons)
Ditt Fornebu bruker nettvarder alene eller i kombinasjon med informasjonskapsler. Disse benyttes for å kompilere informasjon om bruk av selskapets nettsider og samhandling med e-post fra selskapet til kunder og Besøkende. Nettvarder er tydelige elektroniske bilder som kan gjenkjenne bestemte typer informasjon på datamaskinen din, som informasjonskapsler, når du besøker et bestemt webområde som enten er tilknyttet nettvarden eller beskriver en nettside som er tilknyttet nettvarden. For eksempel kan Ditt Fornebu plassere nettvarder i e-postmeldinger innen markedsføring. Disse vil kunne informerer selskapet om når du klikker på en kobling i e-postmeldingen som deretter leder deg til en av selskapets nettsider. Ditt Fornebu bruker nettvarder til å drifte og forbedre selskapets nettsider og e-postkommunikasjon. Ditt Fornebu kan bruke informasjon fra nettvarder i kombinasjon med data om selskapets kunder for å dele informasjon om selskapet og tjenesten med deg.

IP-adresser
Når du besøker nettsidene til Ditt Fornebu samler selskapet din IP-adresse for å spore og aggregere identifiserbar ikke-personlig informasjon. For eksempel bruker Ditt Fornebu IP-adresser til å monitorere regionene hvor kunder og besøkende navigerer selskapets nettsider fra.
Tredjeparts informasjonskapsler
Fra tid til annen engasjerer Ditt Fornebu tredjeparter til å spore og analysere identifiserbar ikke-personlig bruk og volumstatistikkinformasjon fra individer som besøker selskapets nettsider. Ditt Fornebu kan også bruke andre tredjeparts informasjonskapsler for å spore resultatene av Selskapets annonser. Informasjonen som leveres til en tredjepart inneholder ikke personlig informasjon, men er av en slik art at den kan tilknyttes personlig informasjon etter at Selskapet mottar den. Denne personvernerklæringen dekker ikke bruken av informasjonskapsler fra tredjeparter.

5. Deling av innhentet informasjon
Ditt Fornebu kan dele data om selskapet kunder med selskapets salgsagenter slik at disse på selskapets vegne kan komme i kontakt med kunder og Bbesøkende som har oppgitt sin kontaktinformasjon. Ditt Fornebu kan også dele data om selskapets kunder med selskapets salgsagenter for å sikre kvaliteten på informasjonen som tilbys. Identifiserbar personlig informasjon vil av Ditt Fornebu aldri deles, selges, leies ut eller brukes til handel for salgsfremmende formål med tredjeparter.
Ditt Fornebu forbeholder seg retten til å offentliggjøre identifiserbar personlig informasjon om selskapets kunder eller besøkende dersom det kreves ved lov eller hvis selskapet med rimelighet mener at en avsløring er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å etterkomme en rettssak, ordre fra domstol eller juridisk prosess.

6. Preferanser for kommunikasjon
Ditt Fornebu tilbyr kunder og besøkende som oppgir sin kontaktinformasjon muligheten til å velge hvordan Selskapet bruker den innhentede informasjonen. Du kan sende en forespørsel med spesifisering av dine kommunikasjonspreferanser til fuel@fuelreklamebyra.no. Kunder kan ikke reservere seg mot å motta transaksjonsrelaterte e-postmeldinger tilknyttet egen konto hos Ditt Fornebu eller tjenesten.

7. Kundedata
Ditt Fornebu vil aldri få gjennomgått, delt, distribuert eller referert til sine kundedata, med unntak av det som er lovpålagt. Individuelle oppføringer av kundedata kan kun vises eller åpnes med den hensikt å løse et problem, gi brukerstøtte til problemer eller ved mistanke ulovlig aktivitet. Kunder er ansvarlige for å opprettholde sikkerheten og konfidensialiteten til sine fuelreklamebyra.no brukernavn og passord.

8. Sikkerhet
Ditt Fornebu tar i bruk robuste sikkerhetstiltak for å beskytte kundedata mot uautorisert tilgang, opprettholde dataens nøyaktighet og bidra til å sikre riktig bruk av Kundedata. Når Tjenesten benyttes vil Secure Socket Layer (SSL) beskytte kundedata ved hjelp av både serverautentisering og datakryptering. Disse teknologiene sørger for at kundedataen er trygg, sikker og kun tilgjengelig for Kunden som informasjonen tilhører og de som Kunden har gitt informasjonstilgang til. Ditt Fornebu hoster/verter sine nettsider på sikre servere som anvender brannmurer og annen avansert teknologi for å hindre forstyrrelser eller tilgang fra uvedkommende. Ettersom selskapet bruker tjenesten til å opprettholde data om selskapets kunder er denne informasjonen sikret på samme måte som beskrevet ovenfor for kundedata.

9. Endringer i personvernerklæringen
Ditt Fornebu forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Selskapet vil varsle om vesentlige endringer i denne personvernerklæringen via selskapets nettsider minst 30 virkedager før endringene trer i kraft.

10. Kontakt oss
Spørsmål angående denne personvernerklæringen eller informasjonspraksisen på selskapets nettsider kan adresseres til Ditt Fornebu.

Ditt Fornebu
Martin Lingesvei 25, 1364 Fornebu
e-post: fuel@fuelreklamebyra.no