fbpx

Nabolag

Fornebu før og nå!

Fornebu har gått gjennom mange forandringer de siste 100 årene. Fra en stor og stolt hovedgård med lange tradisjoner, til Norges hovedflyplass, til et fantastisk sted å bo. Vi har dykket litt i historien og her er resultatet!

I riktig gamledager

Fornebu tilhørte Hovedøya kloster, frem til det ble solgt til Fredrik Burgdorf i 1797. Familien

Wedel-Jarlsberg eide det som var en av områdets største gårderda den ble videresolgt til  engelskmannen Charles Dick i 1884, som omregulerte eiendommen og solgte store og fasjonable boligtomter på området. I 1914 kjøpte et rederi hovedgården, de solgte huset og fortsatte utbyggingen av boliger.

Fornebu Hovedgård 1910, foto: Bærum Bibliotek, Bærumssamlingen.

Flyplassen i 1947, foto: Bærum Bibliotek, Bærumssamlingen.

Ekspedisjonsbygget i 1964.

En flyplass vokser frem

I 1926 ble Gressholmen norsk hovedflyplass, men vinterlandet Norge var ikke velegnet for sjøfly og det ble raskt bestemt at en ny hovedflyplass på land måtte bygges. Oslo kommune kjøpte 915 mål av Fornebulandet og utover 30-tallet opphørte all gårdsdrift og en lufthavn vokste sakte men sikkert frem. I 1939 sto Norges nye hovedflyplass ferdig.

Etter krigen ble kostnaden ved å drive en stadig voksende, kommersiell flyplass for stor for Oslo kommune og den norske stat tok over driften. Oslo kommune sikret seg retten til eiendommen om den skulle brukes til annet enn flyplass i fremtiden. Det var stadige utbedringer og utbygginger som måtte til for å holde tritt med etterspørselen, og allerede på 60-tallet innså man at omårdet hadde sine begrensinger. Det ble foretatt mange utredninger om lokasjon til ny flyplass, men det ble med planene. Det ble i 1962 satt i gang bygging av nytt ekspedisjonsbygg (i dag, Technopolis), bygget sto ferdig i 1964.

Nye bruk for gamle flystriper

På 70 og 80-tallet er det mye debatt i politikken om ny hovedflyplass, men først i 1992 bli det vedtatt å legge ned Fornebu og flytte driften til Gardermoen, et ledd i å gjøre innlandet og områdene nord for Oslo til et mer attraktivt sted å bo. I 1995 får Statsbygg ansvar for å forvalte eiendommene og i 1998 går siste avgang fra Fornebu. I 1999 vedtar Bærum kommune Kommunedelsplan 2 for Fornebu og utover 2000-tallet settes det i gang både bolig og næringseiendomsprosjekter på Fornebulandet.

Den 7.oktober 1998 Kl 19:32, går siste fly fra Fornebu Lufthavn. Kl 24:00 slukkes lysene på Oslo lufthavn Fornebu for godt. (illustrasjonsfoto)

Fornebu S i 2020 foto: Svein Egenæs

Fantastisk sted å bo! foto: Svein Egenæs

Noen av Norges største bedrifter holder til i den gamle ankomsthallen. Foto: Svein Egenæs

Fornebu i dag

I dag er Fornebu et vakkert og levende sted, med fantastiske strender, boliger, kjøpesenter, parker, spisesteder og arbeidsplassen til tusenvis av nordmenn. Det gamle ekspedisjonsbygget er i dag kontorlokaler for mange av Norges ledene bedrifter. Kjøpesenteret Fornebu S har etablert seg som et annerledessenter med det lille ekstra og Telenor Arena huser Norges største konserter med verdensledende artister. Med godt fokus på de unge; med barnehager, barneskole, ungdomsskole og haugevis av fritidstilbud, er Fornebu i dag, en familieoase. Det er nesten helt umulig å se for seg at bare for litt over 20 år siden var denne fjordperlen en halvøy dekket av betong med flybremsespor og umenneskelig høyt støynivå.

Fremtidens Fornebu.

Selvaags prosjekt Fornebu Sør blir et spennende sentrum på halvøya! Det skal bygges der flyhangaren står i dag og prosjektet kommer til å fjerner de siste restene av gamle Oslo lufthavn Fornebu. Med fokus på at dette skal være et område å leve i, kommer Fornebu Sør til å få et moderne sentrumspreg, med koselige gågater, servicetilbud og butikker. Dette blir i tillegg endestasjon for Fornebubanen.

Selvaags Fornebu Sør Illustrasjon: Selvaag

OBOS Nansenløkka Illustrasjon: OBOS

Allerede i 2021 setter OBOS i gang med Nansenløkka og Storøykilen. Førstnevnte er et forbildeprosjekt der det skal bygges 600 miljøboliger! Byggingen skjer i samarbeid med Futurebuilt, Bærum kommune og satsningsstrategien Klimaklok, der målet er at Fornebu skal bli et nullutslippsområde innen 2027. I Storøykilen skal det bygges 400 boliger fordelt på seks kvartaler. Boligprosjektet vil bestå av leiligheter, parkvillaer og rekkehus som vil ligge fint til i terrenget, nær Nansenparken. Bærum kommune har gjort vedtak om at det kan bygges 11.000 boliger på Fornebu, det vil si at Fornebu og Snarøya vil få et innbyggertall på en overkant av 30.000 mennesker, tilsvarende en «stor» norsk småby som Kongsberg eller Porsgrunn.


Nabolag

En småby som åpner seg mot sjøen

Nabolag

Friluftsliv på Fornebu