fbpx

Fornebu Sør

Allmenningen – Fornebus hjerte

Ingenting definerer våre byer og steder mer enn den sentrale plassen, torget eller gaten. Det er her mennesker møtes og ferdes til hverdags og markeringer gjennom hele livet.

Se gjennom et hvilket som helst fotoalbum, og du vil finne gamle bilder, med gamle moter og biler, men der plassene og torgene er akkurat de samme som i dag.

Derfor er disse byrommene kanskje de viktigste vi har på våre steder. De rammer inn stedet og gir det en tydelig identitet, som bevares gjennom alle tider. Tenk på Slottsplassen, Bragernes Torg, Youngstorget, Torgallmenningen i Bergen eller Trondheim Torg.

På Fornebu er det Allmenningen som får denne rollen, som det mest sentrale målpunktet med høyest grad av offentlighet på hele Fornebu. Her heises 17.maiflagg og tennes julegran, her blir det fest og protest, og selvsagt et stille hverdagsliv som bare er fint å observere eller delta i.

LES OGSÅ: Her kan du se modeller av den nye byen

Allmenningen er et ambisiøst byrom med besøkende fra hele Oslo-regionen i tankene. Men det skal også være sterkt lokalt eierskap til omgivelsene.

I 2029 skal man komme opp fra Fornebubanens endestopp og stige ut i det rause byrommet Allmenningen. Ettermiddagssolen skinner inn, og man får et pent utsyn mot Oslofjorden i et terreng som skråner ned mot Rolfsbukta. Et historisk naturelement, Kollen, står igjen og er integrert i det nye byrommet.

Utformet for alle

Allmenningen vil bli en urban park som skiller seg fra de omliggende gater og byrom på Fornebu. Det skal oppleves som del av nettverket av grønne og urbane kvaliteter på Fornebu, som strekker seg fra Nansenparken og ned til Rolfsbukta. Vannets flomveier er innlemmet som en del av bydesignet på Allmenningen, både som estetisk herlighetselement og som nødvendig overvannshåndtering.

LES OGSÅ: Naboer ble hørt – får park og hengesteder for ungdom

Allmenningen er et byrom som utformes for alle, med kvaliteter til ulike tider på døgnet og året. Her skal det bli rom for lek og aktivitet, arrangement og servering. Det skal også være et sted der det er meningsfylt og givende å bare være. Et spesielt fokus på benker og ukommersielle sitteplasser, skal bidra til å gjøre Allmenningen til ikke bare den foretrukne aksen for gange, men også for opphold og hvile. På den måten skal bylivet skal få sin velfortjente plass som del av erfaringen å bo på Fornebu.

Vann i flere former

Allmenningen består av fire delsekvenser som hver spiller sin rolle i helheten. Den første delsekvens rommer reisetorget og t-bane oppgang A. Her blir det mye bevegelse. Oversikt og tilgjengelighet til og fra stasjonsoppgangen prioriteres. Delstrekket får et hardt dekke, men med innslag av mindre knauser og naturelementer fra Fornebunaturen. Soner for vegetasjon og opphøyde kanter danner ventesteder og uformelle møteplasser. Reisetorgets rolle er å gi alle god velkomst til Allmenningen og Fornebu Sør.

Delsekvens 2 er hundremeterskogen – et roligere og grønnere strekk. Her tilrettelegges det for naturlig vannlek, og lek og opphold blant det grønne. Hele Allmenningen skal ha ulike trær, store og små, som danner ulike soner, og filtrerer lyset inn mot benkene under trærne.

Delsekvens 3, Martin Linges plass, ligger der gatetunene fra området krysser Allmenningen. Martin Linges plass får karakter av en nabolagsplass med lekeelementer, plass til juletreet eller liten skøytebane om vinteren og kafeer og servering i førsteetasjene.

Delsekvens 4, Rolfsbuktparken, er den nederste delen av Allmenningen, og der Allmenningen utvider seg mot kystens kollelandskap. Parken blir en naturpark med ulike soner for aktivitet innimellom kollelandskapet. Her blir det et naturlig amfi til ulike arrangement og plass til parkliv. Rolfsbuktparken preges av mer ro enn de øvrige delsekvensene.

Delsekvens 0 er området på oversiden av Snarøyveien, og ligger parallelt med Dagny Bergers vei. Her ser man for seg planteskole de første årene. Deretter kan det legges til rette for lek, aktivitet og trim – eller beholdes som et sted for «selvdyrking».

Fornebus Bjørvika

Da Den Norske Opera og Ballett ble vedtatt å ligge i Bjørvika på 1990-tallet, var det mange som tenkte at dette området bestående av tungtrafikk og havneindustrielle logistikkområder aldri kunne bli et sted folk ønsket å oppholde seg i.

I dag, over 20 år senere, har Bjørvika blitt et av landets mest populære bystrøk. I 2021 var plassen Stasjonsallmenningen i Operagata en av finalistene i Oslo bys arkitekturpris. Den vant ikke, men fikk hederlig omtale: «Stasjonsallmenningen sør er blitt et storslått, men samtidig uformelt brukstorg som virker åpent og inkluderende for alle i byen. Det er et formmessig gjennomarbeidet, generøst og innbydende sted som oppfyller sin rolle som sosialt byrom på en forbilledlig måte.».

På Fornebu ønsker man å få til noe av det samme med Allmenningen.

Har du meninger om hvordan Allmenningen skal utformes? Send inn ditt bidrag før høringsfristen 23. juni til post@baerum.kommune.no (merk henvendelsen med arkivsak ID 20/786 og planID 2020008)