fbpx

Fornebu Sør

Unikt samarbeid mellom grunneiere

Utviklingen av byområdet Fornebu Sør er et unikt samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune, Selvaag Bolig, OBOS og KLP. Prosjektet vil komme nåværende og fremtidige Fornebuboere til gode.

Foreløpig er det lite som minner om et byområde der de står, Christian Ekeli fra KLP, Harald Renskaug fra OBOS og Trond Skudvig fra Selvaag Bolig. Iført signalgule vester og hjelmer kan de tre grunneierne følge med på det pågående arbeidet ved Fornebubanens endestasjon. Fortsatt skal dette området som ligger tvers over gaten for kjøpesenteret Fornebu S være byggeplass i flere år fremover, men så:

– Når vi kommer i gang med byggeprosessene over bakken vil det gå slag i slag. Hele Fornebu vil bli et mer attraktivt sted. For de som allerede bor her tror jeg dette vil være med på å øke deres eiendomsverdier, sier Ekeli.

Her kan du lese mer om planen for Fornebu Sør

Trond Skudvig er prosjektsjef for Selvaag Bolig.

Harald Renskaug er prosjektleder for OBOS Fornebu AS.

Boliger og næring

I den fremtidige byen vil KLP stå for om lag 90.000 kvadratmeter med næringslokaler. Selvaag Bolig og OBOS vil stå for byggingen av boliger.

– Vi er utbyggere med forskjellige preferanser, som kompletterer hverandre på en god måte. Det har vært mange runder der vi blant annet har måttet se på samspillet mellom kontor, bygulvet og bolig, sier Trond Skudvig.

– Vårt felles mål er å være med på å bygge fremtidens by fra bunnen av, og her er det bokstavelig talt det vi gjør.  Sammen med Fornebubanen skal vi sørge for en god byutvikling, sier Harald Renskaug.

Fornebubanen som premiss

Selvaag Bolig, OBOS og KLP er grunneiere på Fornebu sør-området, også definert som et av «Byen-områdene» i KDP3.  Utviklingsarbeidet er organisert som et samarbeid mellom Bærum kommune og grunneierne, der sistnevnte har hovedansvar for å utarbeide stedsanalyse, plandokumenter og nødvendige fagutredninger.

– Å ha Fornebubanen under oss danner mange premisser. Dette er ikke et standard prosjekt, men det er også det som gjør det veldig spennende, sier Skudvig.

De første boligene Selvaag Bolig bygger på Fornebu sør blir langs Rolfsbuktveien, og vil stå klare før 2029. Byen i sin helhet vil ikke stå ferdig før om mange år, men tanken er å bygge fra utsiden og innover – for best å kunne skjerme de som allerede bor på Fornebu.

– Vårt mål er å skape gode nabolag med et urbant preg, sier Skudvig – som understreker at Selvaag Bolig skal tilby variert boligtilbud.

OBOS planlegger salgstart for sine boliger på Fornebu Sør  i 2025.

– Vi jobber for å tilby fremtidens boliger og bidra til å utvikle et bærekraftig samfunn. OBOS arbeider hele tiden med utvikling og innovasjon for å skape gode miljøer for beboere og naboer. Variasjonen som er gjennomgående i KDP3 vil benyttes i stor grad for å skape opplevelsesrike rom og løsninger på Fornebu sør. Vi ønsker variasjon i fasader og arkitektur, ulike byrom og planløsninger, forteller prosjektsjef Renskaug.

By under utvikling

Renskaug forteller videre at OBOS kontinuerlig jobber med medvirkning i boligprosjektene, og at dette vil være en viktig del av den videre utviklingen av Fornebu sør.

– Fornebu Sør blir ett av flere boligprosjekter OBOS utvikler i «Byen»-området her på Fornebu. OBOS har allerede bygget over 2500 hjem i det som omtales om «Landet» i KDP3, og har flere boliger for salg i «Parken».

Christian Ekeli er eiendomsutvikler for KLP Eiendom.

Det er KLP som eier og driver Fornebu S, et kjøpesenter som fra dag én har fungert som møteplass utover det senteret har å by på av butikker og spisesteder.

Når Fornebu sør står ferdig, vil den planlagte hovedgaten strekke seg fra senteret og ned til Rolfsbuktveien.

– Vårt mål er å få tilrettelagt for arbeidsplasser og kontorvirksomhet. For de som bor rundt, og alle andre som skal ferdes i den nye byen, vil jo det viktigste være det som skjer i de nederste etasjene, sier Ekeli.