fbpx

Fornebu Sør

Ett skritt nærmere by på Fornebu

Politikerne i Bærum har nå behandlet planforslaget for et nytt bysentrum på Fornebu Sør, og vedtatt at det skal legges ut høring.

Planen for den nye byen, som ligger mellom Fornebu S, Rolfsbukta og Hundsund, viser en finmasket byromstruktur med 70 000 kvadratmeter park og torg samt plassering av mer enn 300 000 kvadratmeter bebyggelse.

Her kan du lese mer om felles plan for byplangrep på Fornebu

På Fornebu Sør blir det gater med restauranter og butikker, samt et innholdsrikt byrom som strekker seg fra kjøpesenteret Fornebu S til fjorden.

 

 

 

Rune Torgersen, Kristine Viste Eriksen, Mette Røsbekk og Henning Sunde har jobbet med planen for Fornebu Sør i mange år.

– Vi tegner et helt nytt bysentrum over et av landets største t-baneanlegg. Vi må tenke millimeterpresisjon og hundreårsperspektiv på en og samme tid, sier Henning Sunde.

Han er kreativ leder og partner i Rodeo arkitekter og har jobbet med planen for den nye bydelen på Fornebu siden 2015.

Offentlig/privat samarbeid

Utviklingen av Fornebu Sør er organisert som et offentlig/privat samarbeid mellom Bærum kommune og grunneierne (Selvaag, Obos og KLP) med faglige rådgivere fra Rodeo Arkitekter, Lund Hagem Arkitekter, Rambøll og Atsite. Planområdet er 218 800 kvadratmeter, like stort som Kvadraturen i Oslo.

 

– Fornebu Sør skal være en «nærhetsby», en by med korte avstander til alt man trenger i hverdagen, sier Sunde.

Han tror og håper planen vil bli møtt med konstruktive innspill fra fornebuboerne.

– Slik jeg har lært dem å kjenne fra tidligere medvirkningsprosesser er de oppdaterte og engasjerte i nærmiljøet sitt, sier han.

Bygger by på bane

Planprogram med byplangrep for Fornebu Sør er en strategisk overordnet plan i samsvar med KDP3, en politisk vedtatt kommunedelplan som legger føringer for den framtidige utviklingen av Fornebu. Fra KDP3 finnes det allerede helt konkrete og tallfestede krav til utviklingen av boligfelt og områder, og der gjennomsnittshøyden for bygg er syv etasjer.

Som en del av planen er det utviklet en egen arkitekturveileder for området. Fornebu Sør skal være et kollektivknutepunkt med T-bane og buss, der fotgjengere og god tilgjengelighet til T-banen prioriteres. Hele området ligger innenfor fem minutters gange til og fra T-banestasjonen.

 

Byen bygges delvis oppå Fornebubanen og bebyggelsens konstruksjoner og laster er derfor koordinert med banens konstruksjoner under terreng.

Har du meninger om hvordan Fornebu Sør skal utformes? Send inn ditt bidrag før høringsfristen 23. juni til post@baerum.kommune.no (merk henvendelsen med arkivsak ID 20/786 og planID 2020008)