fbpx

Fornebu Sør

Innbyggerne fikk svar på spørsmål om Fornebu Sør

Hvordan vil den nye byen på Fornebu bli? Da Bærum kommune og grunneierne inviterte til folkemøte, fikk Fornebu-beboere svar på flere ting de lurer på.

– Å bygge et helt nytt bysentrum over et gigantisk t-baneanlegg er langt fra hverdagskost for en arkitekt, sier Henning Sunde, kreativ leder i Rodeo arkitekter, da han på vegne av kommunen og grunneierne presenterte felles planprogram for byplangrep på Fornebu Sør.

Sunde inviterte samtidig alle fremmøtte til å sende høringsinnspill til Bærum kommune innen fristen 23. juni.

LES OGSÅ: De står bak byen på Fornebu

Sammen med Terje Hansen og Nina Koren Viksjø fra Bærum kommune gikk Sunde gjennom planen for Fornebu Sør, gjerne omtalt som planprogram for byplangrep. Planen gir overordnede føringer på hvordan den nye byen kan utformes, med kommunedelplan 3 (KDP3) og Fornebubanen under bakken som gitte forutsetninger.

Hansen understreket også at kommuneplanen legger til grunn at 40 prosent av boligveksten i Bærum skal skje på Fornebu.

Det var mange som hadde spørsmål og tanker knyttet til byutviklingen på Fornebu under folkemøtet om Fornebu Sør.

Varierte spørsmål

Blant de om lag 50 fremmøtte ble det blant annet stilt spørsmål om fremdrift, høyder, parkering, sosiale møteplasser, støy, kollektivtransport samt sol og skyggeforhold. Til sistnevnte er det utarbeidet en modell som viser hvordan sol og skygge vil kunne virke inn på Fornebu Sør til gitte tider av døgnet og året (se modell nederst i saken).

Til spørsmål om høyder viste Henning Sunde til KDP3, som har angitt en gjennomsnittshøyde på syv etasjer.

– Når vi går noe høyere i randsonen av Fornebu Sør, og lavere inn mot sentrum handler det også om sol og skyggeforhold, forklarte han.

Til dem som hadde spørsmål knyttet til grøntarealer, viste Sunde til en oversikt som viser at 70 000 kvadratmeter på Fornebu Sør blir torg og parker. Det tilsvarer størrelsen på hele Nansenparken.

 

 

Her kan du lese mer om felles plan for byplangrep på Fornebu

Illustrasjonen viser Reisetorget på Allmenningen, der folk kommer til og fra T-banestasjonen.

Ber om innspill

Blant spørsmålene Bærum kommune ønsker svar på er særlig dette:

Slik vil bygaten mellom dagens kjøpesenter og Fornebu Sør kunne se ut.

Samarbeider med grunneiere

Planprogram for byplangrep er et samarbeid mellom kommunen og grunneierne Selvaag, OBOS og KLP. Når felles planprogram for byplangrep er vedtatt vil disse kunne gå i gang med detaljreguleringer av sine områder. På spørsmål om fremdrift svarte Henning Sunde at det vil være områdene nærmest Rolfsbuktveien som blir frigitt først, av Fornebubanen. Målsettingen er at det skal stå klare boliger her når banen åpner medio 2029.

Frem til høringsfristen 23. juni oppfordres alle, privatpersoner som lag og foreninger, til å gi sin mening om planene som foreligger. Her er tre måter du kan gjøre det på:

  1. Send inn en høringsuttalelse til kommunen (post@baerum.kommune.no). Merk henvendelsen med arkivsakID 20/786 og planID 2020008.
  2. Delta på informasjonsmøte torsdag 1. juni kl. 18.00 på Oksenøya skole.
  3. Legg igjen innspill i postkassen til utstillingen i bibliotekskjelleren på Fornebu S.