fbpx

Nabolag

Fornebubanen: Veien mot Fremtidens by

Utbyggingen mot en fremtidig Fornebubane er i gang, og er den største her til lands siden T-banestrekningen over Oslo Øst på 60- og 70-tallet. Iverksettelsen av planene vil plassere Fornebu på kartet som fremtidens by med god tilknytning til Oslo sentrum. Med dette blir Fornebu igjen en forkjemper for en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling.

Toppbilde: Zaha Hadid Architects and A_Lab

Zaha Hadid Architects and A_Lab

Et styrket Fornebu

Helt siden det ble bestemt at det blir bygget en ny T-banestrekning fra Fornebu Sør til Majorstuen har beboere, bedrifter og interesserte fulgt spent med på utviklingen. Etaten Fornebubanen skal på vegne av Oslo kommune og Viken fylkeskommune sørge for at den nye Fornebubanen blir realisert. Vi tok en prat med Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt i Fornebubanen, Hilde Elisabeth Håve og Prosjektleder i Fornebubanen/Fornebu sør, Line Johanne Strætkvern Pedersen om gjennomføringen av det viktige prosjektet, og fikk svar på spørsmålene mange av Fornebus innbyggere og bedrifter lurer på.

Fornebubanen vil forandre kollektivtilbudet for våre innbyggere, næringslivet og som destinasjon.

– Det kjører enormt mange busser ut og inn fra Fornebulandet hver eneste dag. Disse vil i stor grad forsvinne når banen er oppe og står, med unntak av busser som går i retning Bærum. Det har vært en problemstilling for Fornebu hvordan man lett kan komme seg til og fra Oslo kollektivt. Fra Fornebu til Majorstuen vil fremtidige reiser kun ta 12 minutter, og her blir du koblet opp mot alle de andre T-banelinjene, forteller Nabokontakt Hilde.

Nye klimaløsninger for redusert støv og støy

En bekymringsfaktor for noen vil være støy, noe som må regnes med under selve byggeperioden. HMS står høyt på agendaen og vil være førende for all tunnel- og anleggsaktivitet. Prosjektleder Line Johanne forklarer. – Dette er en av landets største samferdselsprosjekt, tett på beboere. Det er derfor utfordrende å gjøre dette skånsomt. Dermed har vi også et stort fokus på god og klar informasjon og forutsigbarhet. Vi har begrensninger på når vi kan utføre støyende arbeider, hvor mye vi kan støve og vi har også krav i forhold til vibrasjoner. Vi overvåker og gjør tiltak der vi må. Ikke noe av arbeidet som blir gjort er farlig for 3. part, selv om det for noen kan virke dramatisk og ubehagelig under sprengningsarbeidet.

Det er massive mengder med kubikk som skal fjernes og bygges før banen står klar. Etat Fornebubanen har fra byggestart i 2020 tatt i bruk flere nye klimaløsninger som kan komme naboene og anleggsarbeiderne til gode. De gir ut mindre støy og lokal forurensning fra anleggsplasser, i tillegg til å gi lavere utslipp av CO2 til atmosfæren. Med statlig støtte til fire pionerprosjekter for mer miljøvennlig bygging har Fornebubanen blitt satt på en lavkarbodiett. Målet er å minske utslippene fra anleggsplassene, fra håndtering av steinmasser som bores og graves ut og fra betongen som skal brukes. Staten vil også bidra med midler for at Fornebubanen skal minske plastavfall av byggingen.

Zaha Hadid Architects and A_Lab

Fornebubanens Nabokontakt mottar også henvendelser fra Fornebus beboere. – Støv, støy, vibrasjoner, og om dette er farlig er spørsmål vi har mottatt. Vi kan berolige folk om at det er ingenting med utbyggingen som er farlig for dem, selv om man kan ha hatt opplevelser som at glassene i vinskapet vibrerer. Det er krevende å bo i nærheten av en byggeplass uansett hvor stor den er. Det kommer til å være perioder med støv og bråk, men så blir det bra til slutt. Vi sier det som det er, og prøver så godt vi kan ut ifra de forutsetningen vi har å gjøre det så smidig som mulig for beboere, utdyper Hilde.

Står ferdig i 2027

Etat Fornebubanen får ukentlig henvendelser fra publikum som er nysgjerrige på prosjektet og vil se bilder av hvordan det hele vil se ut. Hilde og Line oppfordrer interesserte til å følge fremdriften via deres digitale publikumsmodell her, og nedenfor kan du bli med å prøvekjøre kollektivreisen. – Det vil bli enda mer attraktivt å bo på Fornebu når infrastrukturen bedres med T-bane til og fra byen.  Det blir mindre trafikk på veiene og luftkvaliteten blir bedre. Fornebubanen skal stå ferdig i 2027, og vi gleder oss stort til å gi noe tilbake til naboer som har måttet tåle mye under en krevende byggeperiode. Vi håper de får følelsen av at det var verdt det, avslutter Hilde entusiastisk.

Vi gleder oss over endringene som vil forvandle Fornebu til fremtidens by!

Faktaboks:

  • Det er faktisk 100 år siden de første planene om en forstadsbane fra Oslo til Bærum ble presentert. Banen vil stå ferdigstilt for åpning i 2027.
  • Fornebubanen får fem tverrslag, som etableres på Fornebu Sør, Fornebuporten, Lilleaker, Skøyen og Madserud.
  • Fornebu stasjon og base dekker et areal på vel 40 000 kvadratmeter. Det er ca. 5000 meter spor inne i basen. Ved Fornebu Sør vil togene kunne kjøre inn i en base hvor de vil bli vasket og vedlikeholdt.
  • Første stasjon etter Fornebu Sør blir flytårnet, denne vil være plassert like ved Telenorbygget med oppgang på siden av Snarøyveien. Etter flytårnet blir Fornebuporten neste stasjon. Denne blir plassert i Aker-kvartalet med oppgang i kvartalet og utenfor Norwegians kontorbygg.
  • Fornebubanen vil aldri se dagslys, da traséen i sin helhet vil bli lagt under bakkenivå.
  • Antatt passasjermengde per dag er 9 000.

Nabolag

Slik tar vi vare på biene, for et mer bærekraftig Fornebu.

Nabolag

Flø – Kunstbutikken med kjente internasjonale kunstverk på Fornebu

Nabolag

Sosialt, bærekraftig og mer miljøvennlige boliger.

Nabolag

Nå starter idédugnaden: Hvordan skal «Fornebus Karl Johan» se ut?

Nabolag

Punkt Yung sikrer aktiviteter for ungdom

Nabolag

Bo med nærhet til alt