fbpx

Oppleve

Fornebu – Et unikt naturlandskap med høyt biologisk mangfold 

For innbyggere i Oslo-regionen er Fornebu et område under utbygging av boliger og utvikling av næringsområder.

Men begynner man å gå Fornebu i sømmene, viser det seg å skjule en naturskatt av de sjeldne, området er nemlig blant svært få steder i Norge som kan vise til et rikt og unikt naturlandskap med svært høy grad av biologisk mangfold.

For å få en dypere innsikt i hva som gjør naturen på Fornebu så utrolig unik, tok vi kontakt med Morten Bergan, en mann med mye kunnskap om både området og naturen vi er omgitt av.

Til daglig sitter Morten i styret som en av grunnleggerne av Lilløyplassen naturhus, et bygg lokalisert på Lilleøya som er en del av Besøkssenter Våtmark Oslo – midt blant et av Fornebus mange naturreservater

  • På Lilløyplassen jobber vi med å formidle kunnskap om hvor viktig naturen er; for oss mennesker, og for dyre- og plantelivet i disse sårbare områdene. Her tar vi ukentlig imot bedrifter, skoleklasser, barnehager, foreninger og andre som er interessert i å oppleve og lære mer om naturen.

Morten Bergan - Styremedlem og medgrunnlegger av Lilløyplassen naturhus

Stor variasjon av ulike arter

Morten påpeker at mye av hovedgrunnen til at Fornebu kan vise til et høyt biologisk mangfold, skyldes primært at området har en kalkrik berggrunn (som er skrinn og basisk, i motsetning til feit og surt jordsmonn). Dette spesielle jordsmonnet er opphavet til en helt unik og unorsk flora. I tillegg til at Fornebu har gunstige geologiske forhold (kalksteinen), så ligger det også i et temmelig varmt og tørt klima – da tatt norske forhold i betraktning.

  • Det er faktisk få steder i Norge hvor man har registrert så mange ulike arter av blomster, insekter og fugler som på Fornebu. I naturreservatene på Storøykilen og Koksa, finner man et av Østlandets beste steder for å oppleve fugler. Her er det ikke uvanlig å se arter som f.eks rødstrupe, sivspurv, vannrikse, gransanger, munk og myrsanger for å nevne noen av fugletypene vi har her, sier Morten med entusiastisk tone i stemmen.

Når det gjelder utvalget av plantearter, nevner Morten at det finnes arter som aksveronika, knollmjødurt og krattalant. Disse planteartene er veldig vanlige her på Fornebu, men et svært sjeldent syn i Norge forøvrig.

 

Billen som kun finnes i Norge

Morten ønsker også å trekke frem en spesielt vakker og blå plante, kalt dragehode. Denne er en av de mest kjente vi har og blomstrer i juni måned. Det utrolige med denne er at det svermer til en rødlistet liten bille  kalt dragehodeglansbillen. Som så mange insektarter er denne billen en næringsspesialist og er fullstendig avhengig av denne planten. Det som er veldig unikt med dragehodeglansbillen er at den kun finnes på noen av øyene her i Asker, Bærum og Oslo – og ingen andre steder i hele verden. Det er utrolig gøy å vite at det finnes dyrearter som bare finnes kun her jeg bor, forteller Morten entusiastisk

 

Utplassering av biekasser og fokus på bærekraftig utvikling

På Fornebu har man sett et økt fokus på utplassering av biekasser, blant annet på taket av kjøpesenteret Fornebu S og utenfor Technopolis kan man nå finne disse.

– Grunnen til at man har satt et høyere fokus på dette med insekter generelt, og i særdeleshet bier og humler, er at de er gode pollinatorer. De flyr trofast fra blomst til blomst etter godsaker og sprer dermed også pollen for blomstene slik at de forplanter seg videre.

Derfor er de så viktige å ta vare på. Uten disse pollinatorene får jo ikke vi heller ikke epler, plommer og pærer. Så vi snakker egentlig om menneskers overlevelse her, dersom man ser ting i det virkelig store perspektivet.

Det er også mange personer i området som registrerer artsobservasjoner, slik at vi kontinuerlig samler inn ytterligere kunnskap om området.

Naturen er jo hele tiden i forandring, hvor nye arter dukker opp. Jo mere vi vet om naturen jo bedre kan vi forvalte den. Biologisk variasjon er virkelig noe av det viktigste å ta vare på for framtiden, avslutter Morten.

 

Lilløyplassen er åpent for publikum på søndagene – med naturforedrag og vafler.

Følg gjerne Lilløyplassen naturhus på Facebook – https://www.facebook.com/lilloyplassen

Oppleve

Opplev sommermagien på Fornebu

Oppleve

Grip vinteren på Fornebu

Oppleve

Punkt Yung: møtepunktet for de unge på Fornebu

Oppleve

Sommeraktiviteter for barn og ungdom

Oppleve

Fornebupåske fylt med aktiviteter

Oppleve

Setter Fornebu på kartet som kunstsentrum